Posted on

Determinarea drumul optim într-un graf / drum hamiltonian, folosind matricea de atingere. (Chan)

O rezolvare pentru problema:

Să se întocmească un program care determină drumul optim într-un graf, folosind matricea de atingere.

consta in determinarea unui drum hamiltonian într-un graf orientat (fără circuite).
Se poate executa un algoritm cu 2 pasi (Chan)

 • Pasul 1. Se construieşte matricea conexă terminală T pornind de lamatricea tranziţiilor M.
  Se determină câte elemente din T sunt nenule; dacă numărul acestora este n(n-1)/2, atunci graful conţine un drum hamiltonian.
 • Pasul 2. Din matricea T se construieşte T_prim.
 • package Namir;
  /*
   * Determinarea drumul optim într-un graf / drum hamiltonian, folosind matricea de atingere. Chan
   */
  
  public class Chan {
  	public static void main(String[] args) {
  		int[][] matrice; // retinem o matrice
  		int nr_noduri = 5;
  		matrice = new int[nr_noduri][nr_noduri]; // matricea retinuta este atat
  
  		matrice[0][1] = 1;
  		matrice[0][2] = 1;
  		matrice[0][3] = 1;
  		matrice[0][4] = 1;
  		matrice[1][2] = 1;
  		matrice[1][3] = 1;
  		matrice[1][4] = 1;
  		matrice[2][4] = 1;
  		matrice[4][3] = 1;
  
  		// afisarea matricii
  		System.out.printf("\nmatricea citita este:\n");
  		for (int i = 0; i < nr_noduri; i++) {
  			for (int j = 0; j < nr_noduri; j++) {
  				System.out.printf("%d ", matrice[i][j]);
  			}
  			System.out.printf("\n");
  		}
  
  		// Pentru determinarea unui drum hamiltonian într-un graf orientat şi fără circuite
  		// se parcurge un algoritm cu 2 pasi (Chan?!)
  
  		// Pasul 1. Se construieşte matricea conexă terminală T pornind de la matricea tranziţiilor M.
  		// Se determină câte elemente din T sunt nenule; dacă numărul acestora
  		// este n(n-1)/2, atunci graful conţine un drum hamiltonian.
  		int[][] t = new int[nr_noduri][nr_noduri];
  		for (int i = 0; i < nr_noduri; i++)
  			for (int j = 0; j < nr_noduri; j++)
  				t[i][j] = matrice[i][j];
  
  		for (int i = 0; i < nr_noduri; i++) {
  			for (int j = 0; j < nr_noduri; j++)
  				if (matrice[i][j] != 0) {	//daca avem drum intre nodul i si nodul j
  					t[i][j] = matrice[i][j];
  					for (int k = 0; k < nr_noduri; k++) {
  						t[i][k] = matrice[i][k] + t[j][k];	// 0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=1
  						if (t[i][k] > 1) // 1+1 = 2, deci vom folosi 1 in loc de 2
  							t[i][k] = 1;
  					}
  				}
  		}
  		// numaram numarul de elemente diferite de zero
  		int nrElementeNenule = 0;
  		for (int i = 0; i < nr_noduri; i++)
  			for (int j = 0; j < nr_noduri; j++)
  				if (t[i][j] != 0)
  					++nrElementeNenule;
  		int nrNoduriHamilton = nr_noduri * (nr_noduri - 1) / 2;
  		if (nrNoduriHamilton != nrElementeNenule)
  			System.out.printf("s-au gasit %d elemente nenule si nu avem drum hamiltonian (n(n-1)/2=%d)\n", nrElementeNenule, nrNoduriHamilton);
  
  		// Pasul 2. Din matricea T se construieşte T_prim.
  		// punem suma liniei din matricea t
  		int[][] tPrim = new int[nr_noduri][2];
  		for (int i = 0; i < nr_noduri; i++)
  			for (int j = 0; j < nr_noduri; j++) {
  				tPrim[i][0] = i;
  				tPrim[i][1] = tPrim[i][1] + t[i][j];
  			}
  
  		// sortam matricea rezultat ca pe un vector de obiecte cu 2 proprietati
  		// [0] este indexul original
  		// [1] este suma calculata anterior
  		// sortam dupa suma, deci dupa [1]
  		for (int i = 0; i < nr_noduri - 1; i++) {
  			for (int j = i + 1; j < nr_noduri; j++)
  				if (tPrim[i][1] < tPrim[j][1]) {
  					int vTemp = tPrim[i][1];
  					int iTemp = tPrim[i][0];
  					tPrim[i][1] = tPrim[j][1];
  					tPrim[i][0] = tPrim[j][0];
  					tPrim[j][1] = vTemp;
  					tPrim[j][0] = iTemp;
  				}
  		}
  
  		// afisam rezultatul
  		System.out.printf("Drumul optim folosind matricea de atingere este:\n");
  		for (int i = 0; i < nr_noduri; i++)
  			System.out.printf("%d->", tPrim[i][0] + 1);
  	}
  
  }